ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова:

Панченко Сергій Володимирович, д.т.н., проф., ректор Українського державного університету залізничного транспорту, дійсний член ТАУ та МАБЖД (Харків). 

Співголови:

Бойко Григорій Анатолійович, директор з інженерно-технічного забезпечення АТ «Укрзалізниця» (Київ).

Щелкунов Антон Васильович, генеральний директор Директорату з безпеки на транспорті Міністерства інфраструктури України (Київ).

Лукашик Збігнєв, д.інж.н., проф., ректор Технолого-гуманітарного університету ім. Казиміра Пуласького (Польща).

Громов Микола Дорофійович, к.т.н., президент Міжнародної академії безпеки життєдіяльності (Київ).

Відповідальний секретар:

Козодой Дмитро Сергійович, к.т.н., доц., директор Навчально-наукового центру спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища УкрДУЗТ, дійсний член МАБЖД (Харків).

Технічні секретарі:

Ковальов Антон Олександрович, к.т.н., доц., доцент кафедри управління вантажною та комерційною роботою УкрДУЗТ (Харків).

 

Запара Ярослав Вікторович, к.т.н., доц., доцент кафедри управління вантажною та комерційною роботою УкрДУЗТ (Харків).

 ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Бутько Тетяна Василівна

д.т.н., проф., завідувач кафедри управління експлуатаційною роботою Українського державного університету залізничного транспорту (Харків).

Буц Юрій Васильович

к.г.н., доц., завідувач кафедри природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності ХНЕУ ім. С.Кузнеця, член Вченої ради Європейської асоціаціїї з безпеки (Харків).
Зеленько Юлія Володимирівна д.т.н., проф., завідувач кафедри хімії та інженерної екології, керівник центру спеціального навчання ЦПРПО ДНУЗТ ім. Лазаряна (Дніпро).
Каграманян Артур Олександрович к.т.н., доц., проректор з науково-педагогічної роботи УкрДУЗТ, дійсний член ТАУ (Харків).
Лаврухін Олександр Валерійович д.т.н., проф., завідувач кафедри управління вантажною та комерційною роботою УкрДУЗТ, дійсний член МАБЖД, член-кореспондент ТАУ (Харків).
Лебецьки Казімеж д.інж.н., проф., Вища школа управління охороною праці в м. Катовіце (Польща).
Ломотько Денис Вікторович д.т.н., проф., завідувач кафедри транспортні системи та логістика УкрДУЗТ, дійсний член ТАУ (Харків).
Мкртичьян Дмитро Ігорович к.т.н., доц., декан факультету управління процесами перевезень УкрДУЗТ, дійсний член ТАУ (Харків).
Огар Олександр Миколайович д.т.н., проф., завідувач кафедри залізничні станції та вузли УкрДУЗТ, член-кореспондент ТАУ (Харків).
Тройніков Дмитро Сергійович Начальник структурного підрозділу «Служба комерційної роботи та маркетингу» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (Харків).
Ейдукіс Яніс д.інж.н., проф., Ризький технічний університет (Латвія).