Члени організаційного комітету

 

Бутько Тетяна Василівна

д.т.н., проф., завідувач кафедри управління експлуатаційною роботою Українського державного університету залізничного транспорту (Харків).

Буц Юрій Васильович

к.г.н., доц., завідувач кафедри природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності ХНЕУ ім. С.Кузнеця, член Вченої ради Європейської асоціації з безпеки (Харків).
Зеленько Юлія Володимирівна д.т.н., проф., завідувач кафедри хімії та інженерної екології, керівник центру спеціального навчання ЦПРПО ДНУЗТ ім. Лазаряна (Дніпро).
Каграманян Артур Олександрович к.т.н., доц., проректор з науково-педагогічної роботи УкрДУЗТ, дійсний член ТАУ (Харків).
Лаврухін Олександр Валерійович д.т.н., проф., завідувач кафедри управління вантажною та комерційною роботою УкрДУЗТ, дійсний член МАБЖД, член-кореспондент ТАУ (Харків).
Лебецьки Казімеж д.інж.н., проф., Вища школа управління охороною праці в м. Катовіце (Польща).
Ломотько Денис Вікторович д.т.н., проф., завідувач кафедри транспортні системи та логістика УкрДУЗТ, дійсний член ТАУ (Харків).
Мкртичьян Дмитро Ігорович к.т.н., доц., декан факультету управління процесами перевезень УкрДУЗТ, дійсний член ТАУ (Харків).
Огар Олександр Миколайович д.т.н., проф., завідувач кафедри залізничні станції та вузли УкрДУЗТ, член-кореспондент ТАУ (Харків).
Тройніков Дмитро Сергійович Начальник структурного підрозділу «Служба комерційної роботи та маркетингу» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (Харків).
Ейдукіс Яніс д.інж.н., проф., Ризький технічний університет (Латвія).